Table Setting

Scouts Zelzate Bouwt

Lotenlening


Een lotenlening is een renteloze lening in de vorm van loten, elk ter waarde van 250 euro. Je kan één of meerdere loten aankopen. Jaarlijks, vanaf het jaar 2025, zullen 10 loten worden uitgeloot en terugbetaald, dit over een totale periode van 10 jaar. Het is een uitgelezen kans voor wie de bouw van de nieuwe scoutslokalen een financieel duwtje in de rug wenst te geven en op termijn zijn geld wil terugkrijgen.


Uitgiftevoorwaarden nagelezen en overtuigd?

Vul eerst dit Google Form in zodat we over de juiste gegevens beschikken.

De aankoop van het lot is definitief na ontvangst van overschrijving op het rekeningnummer BE59 7360 7004 9626 van Scouts en Gidsen Vuurtorengroep Zelzate vzw met vermelding “Lotenlening Scouts Zelzate Bouwt – (naam en voornaam)”.

Aarzel zeker niet om een mail te sturen naar bouw@scoutszelzate.be indien u vragen of opmerkingen heeft.

De inschrijvingsperiode voor de lening loopt tot 31 augustus 2024. Het aantal loten is voorlopig beperkt tot 100.Reglement:

Artikel 1

De uitgifte van de lotenlening heeft tot doel Scouts en Gidsen Vuurtorengroep Zelzate vzw te ondersteunen in de financiering van de bouw van de Scoutslokalen aan de Assenedesteenweg 245b 9060 Zelzate.

Artikel 2

De loten hebben elk een nominale waarde van 250 euro, staan op enkele naam en worden renteloos geleend aan de hogergenoemde vzw. Een persoon kan meerdere loten kopen.

Artikel 3

De inschrijvingsperiode voor de lening loopt tot 31 augustus 2024. Het aantal loten is voorlopig beperkt tot 100.

Artikel 4

Intekenen voor deze lotenlening kan door het inschrijvingsformulier op de website van Scouts Zelzate bouwt (....) in te vullen en het overeenkomstige bedrag van 250 € (of een veelvoud van 250 € : 500, 750, 1000, … ) over te schrijven op de rekening van de vzw. Het lot wordt pas aan de inschrijver overhandigd wanneer de betaling van dat lot bevestigd is door hogergenoemde vzw.

Artikel 5

Door het kopen van een lot gaat de inschrijver akkoord met dit reglement.

Artikel 6

Om rechtsgeldig te zijn, moet elk lot volgende vermeldingen bevatten: het volgnummer, de datum van verwerving, de naam en voornaam van de lotenhouder, alsook de handtekening van de penningmeester en de voorzitter van de vzw.

Artikel 7

De looptijd van de lening bedraagt maximaal 10 jaar, te rekenen vanaf het jaar 2025. Vanaf dan zal jaarlijks 1/10e van de loten uitgeloot en vervolgens terugbetaald worden. De loting zal plaatsvinden op de jaarlijkse receptie van de Katse Feesten. De terugbetaling van het lot zal in de maand oktober gebeuren.

Artikel 8

Er is geen vervroegde terugbetaling mogelijk, tenzij wegens uitzonderlijke omstandigheden, waarbij de Raad van Bestuur van de hogergenoemde vzw elke aanvraag zal beoordelen.

Artikel 9

Het register van de lotenhouders wordt opgesteld en beheerd door de Raad van Bestuur. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vzw.

Artikel 10

De loten zijn genummerd, op naam en niet opvraagbaar en op straf van nietigheid verkoopbaar aan derden. Overdracht kan mits de Raad van Bestuur van de vzw schriftelijk op de hoogte gesteld wordt van de naam en het adres van de nieuwe begunstigde.

Artikel 11

Bij het overlijden van de natuurlijke persoon of bij het ophouden te bestaan van de rechtspersoon zal de Raad van Bestuur de loten terugbetalen aan de rechthebbende(n).

Artikel 12

De eigenaar van een lot kan op elk ogenblik afstand doen van zijn/haar gegarandeerd recht op terugbetaling door een schriftelijke mededeling hiervan aan de Raad van Bestuur van de vzw.

Artikel 13

Over alle niet in dit reglement voorziene gevallen beslist de Raad van Bestuur van de vzw.