Table Setting

Scouts Zelzate Bouwt

Giften


Giften voor ons bouwproject zijn fiscaal aftrekbaar. Uitermate interessant voor ons project. Ook voor de persoon die de giften doneert is het door het fiscaal aspect zeer interessant.
Hoe kan je giften doneren?

Dat kan via onderstaand rekeningnummer: BE55 4096 5041 4144 op naam van Giften - Scouts en Gidsen Vlaanderen KREDBEBB. Stort je 40 Euro of meer dan kan je hiervoor een fiscaal attest ontvangen. Dit zal automatisch opgestuurd worden.

BELANGRIJK: Vermeld zeker onderstaande info in je mededeling:
Gift FAG 5-430 Bouwproject Scoutslokalen en Jeugdverblijf Mailadres

Enkel zo komen de gelden bij ons terecht en kan je een fiscaal attest ontvangen
Een gift van minstens 40 Euro levert je een belastingsvermindering op van 45%.Simulaties:

Doneer je 40 Euro dan kost je dit in werkelijkheid maar 22 Euro (€18 belastingsvermindering)
Doneer je 100 Euro dan kost je dit uiteindelijk 55 Euro (€45 belastingsvermindering)
Doneer je 250 Euro dan ben je uiteindelijk maar 137.50 Euro kwijt (€112,50 belastingsvermindering)


Heb je hierover nog vragen? Hiervoor kan je terecht op giften@scoutszelzatebouwt.be