Table Setting

Scouts Zelzate Bouwt

Table Setting
Een blik op het multifunctioneel gebouw vanaf de oprit

Korte schets:


Na meer dan 50 jaar actieve scoutswerking staat de scoutsgroep eindelijk op het punt om een bouwproject te realiseren. In de zomer van 2018 werd een werkgroep opgericht om de mogelijkheden van een nieuw gebouw op het scoutsterrein uit te werken. De toenmalige toestand van de lokalen was niet langer iets waar de scoutswerking op een kwaliteitsvolle manier kon uitgevoerd worden. Nog eens 5 jaar later hoeven we jullie niet te vertellen dat de toestand van deze oude lokalen er niet op verbeterd is.

In 2019, bij aanvang van de Katse Feesten, maakten we de bouwplannen publiekelijk kenbaar. Het enthousiasme was groot, maar toen kwam corona… Na twee jaar van relatieve stilstand kwam er gelukkig terug schot in de zaak. Gedurende vijf jaar werden plannen gemaakt, aangepast en uiteindelijk goedgekeurd.

De bouwvergunning werd in 2023 afgeleverd waarmee een belangrijke horde werd genomen. Na afloop van de Katse Feesten van dit jaar wordt gestart met de definitieve uitvoering van dit project.


Wat houdt het bouwproject in feite in?


Eén van de eerste doelstellingen was dat dit gebouw een robuuste, multifunctionele en veilige functie moest hebben om jeugdwerking mogelijk te maken. Een project als dit realiseren, enkel voor een paar uur scoutswerking per week is onverantwoord. In de buurt is er al weinig accommodatie en onze verenigingen willen hier een helpende hand bieden. Het gebouw zal voorzien zijn van een polyvalente ruimte tot max. 250 personen. Verder is er in de basisinfrastructuur ook een keuken, bar, toiletten, doucheruimtes en lokalen voorzien die op diverse manieren kunnen gebruikt worden. Het gebouw zal kunnen verhuurd worden aan andere jeugdverenigingen als kamplocatie of kan dienst doen als receptieruimte, doopfeest, communiefeest, etc. voor particulieren. Kortom, een unieke plek op de Katte om ontmoetingen mogelijk te maken. Dankzij de unieke ligging en een heel groot speelterrein, om en bij de 7000 m², zijn hier diverse mogelijkheden.

Het terrein zal op termijn ook volledig aangeplant en opgewaardeerd worden en zo een mooie groene long vormen op de Assenedesteenweg. Tevens komen er ook nog avontuurlijke speeltoestellen om het plaatje compleet te maken.

Table Setting
Een unieke plek op de Katte om ontmoetingen mogelijk te maken

Table Setting
Het terrein zal op termijn ook volledig aangeplant en opgewaardeerd worden

Kostprijs


De totale kostprijs wordt geraamd op €500.000 à €550.000 excl. btw. Hierin zijn alle belangrijke zaken in opgenomen. Indien er budget over zou zijn zal deze geïnvesteerd worden in een betere afwerking of in de buitenaanleg van het terrein.


Hoe realiseren we dit project?


Eigen middelen

Bouwen is niet goedkoop, zeker niet voor een jeugdbeweging of een organisatie die draait op vrijwilligers. De coronacrisis deed op de koop toe de inkomsten dalen en de prijzen voor de bouwmaterialen stegen fors. Nu is de belangrijkste bron van inkomsten voor het bouwproject de Katse Feesten. Een jaarlijks weerkerend evenement dat zuurstof moet geven aan de scouts en het hele project.

Dankzij deze organisatie kon de scouts in het verleden (2011-2012) de gronden aankopen waar het nu zit. Dankzij een ruimtelijk uitvoeringsplan en bestemmingswijziging (van landbouw naar sport & recreatiegebied) was er de mogelijkheid om hier een vast gebouw op te trekken. Dankzij de feesten is er al die tijd ook een spaarpot opgebouwd dienu zal aangesproken worden voor het project. Echter is deze ontoereikend en waren/zijn we op zoek naar oplossingen.
(+/-€200.000)


Subsidies

De meest logische weg was het pad bewandelen van subsidies. Jammer genoeg kwamen we hier steeds van een kale reis terug. Er werd hard ingezet op de subsidierondes rond vernieuwde jeugdinfrastructuur (+/-€250.000). De beweegreden voor het afkeuren van onze aanvraag was in hoofdzaak dat men niet de noodzaak zag van dit project of dat het moest gaan om een renovatie. Iets wat voor ons niet van toepassing was.

Via het ‘Leader project Meetjesland’ dachten we kans te maken op een subsidie voor 1/3 van de kostprijs van het gebouw. Geografisch gezien ligt Zelzate in het Meetjesland. Echter voor deze subsidie keek men enkel naar plattelandsgemeenten. Zelzate wordt namelijk aanzien als industriegemeente. We konden dus geen aanspraak maken op deze subsidie doordat we 50m van het plattelandsgebied liggen. Een ferme streep door de rekening.
(+/- 150.000 à €200.000).

Via toerisme Vlaanderen was er ook een mogelijheid voor subsidies, echter moet men hiervoor reeds een erkend jeugdverblijf zijn. Tot op heden kunnen we dat niet zijn omdat we hiervoor niet de juiste infrastructuur hebben.


Renteloze lening

Na enkele jaren onderhandelen met de gemeente werd in 2023 een goedkeuring verleend voor een renteloze lening van €250.000. Terug te betalen op 20 jaar tijd. De terugbetaling kan gebeuren dankzij de opbrengsten van de feesten of uit opbrengsten van de verhuur van het gebouw. Een deugddoende financiële injectie die renteloze lening, echter uiteraard wel terug te betalen en dat vanaf 2024.


Giften

Giften voor ons bouwproject zijn fiscaal aftrekbaar. Uitermate interessant voor ons project. Ook voor de persoon die de giften doneert is het door het fiscaal aspect zeer interessant. Hoe kan je giften doneren?

Lees hier meer

Lotenlening

Een lotenlening is een renteloze lening in de vorm van loten, elk ter waarde van 250 euro. Je kan één of meerdere loten aankopen. Jaarlijks, vanaf het jaar 2025, zullen 10 loten worden uitgeloot en terugbetaald, dit over een totale periode van 10 jaar. Het is een uitgelezen kans voor wie de bouw van de nieuwe scoutslokalen een financieel duwtje in de rug wenst te geven en op termijn zijn geld wil terugkrijgen.

Het volledige reglement met de uitgiftevoorwaarden vind je hier:

Lees hier meer

Sponsoring

Voor het bouwproject willen we ook graag bedrijven aanspreken die ons éénmalig financieel willen steunen. Bedrijven die zaken in natura kunnen sponsoren zijn ook zeker welkom. Contact opnemen kan via sponsoring@scoutszelzatebouwt.be.


Hulp en medewerking

Voor de binnenafwerking en aanleg willen we graag beroep doen op mensen die ons op weg kunnen zetten of ons kunnen helpen bij het realiseren ervan. Op die manier hopen we eveneens een aanzienlijk bedrag te besparen. Heb je veel ervaring met metsen, elektriciteit leggen, sanitair plaatsen of andere interessante taken? Aarzel dan niet om dat aan te geven. Je kan ons contacteren op hulp@scoutszelzatebouwt.be of via de Google FormIn welke fases verloopt het verdere project?


Cascogedeelte

Na de feesten starten we dus met de eigenlijke uitvoering van het project. Na nog enkele studieberekeningen starten we in oktober met de funderingen. Nadien volgen montage, riolering, vloerisolatie, vloerplaat, buitenramen en deuren.

Tegen eind dit jaar, begin volgend jaar zou het gebouw water- en winddicht moeten zijn.

Binnenafwerking

Na de jaarwisseling start dan de eigenlijke binnenafwerking. Hiervoor zijn helpende handen meer dan welkom omdat we dus heel wat zelf willen doen. We willen graag ons project opleveren in de zomer van 2024.

We willen graag ons project opleveren in de zomer van 2024.

Afbraak

In de paasvakantie van 2024 plannen we om de oude lokalen op te ruimen zodat de Katse Feesten van dat jaar ook niet in het gedrang komen.

Buitenaanleg

Dit zal gebeuren op een nog nader te bepalen moment. We hopen voor deze uitvoering ook eventueel via subsidies iets te verwezenlijken.

Table Setting
Het gebouw zal voorzien zijn van een polyvalente ruimte tot max. 250 personen

Impressies


Table Setting


Table Setting


Table Setting


Table Setting


Table Setting


Table Setting


Table Setting


Table Setting


Table Setting


Table Setting


Table Setting

Artikels

Scouts lanceren bouwplannen aan vooravond Katse Feesten - HLN

Katse Feesten gaan nu echt van start - Het Nieuwsblad

Lening van 250.000 euro voor gloednieuw scoutslokaal - ScoutsZelzateBouwtPartners

Beeuwsaert Construct

Concept Plus

Verwarming Claeys

Moervaartheem

Architect Steven Baecke

CERA

JEZ!

Gemeente Zelzate

GEERINCKX STIJN